ოდნავ განსხვავებული და კრიტიკული ანალიზი, დიდიხნის წინანდელი ფაილის კოპირება, ვეცდები ცვლილებები არ შევიტანო, რათა ასახავდეს ჩემს იმჟამინდელ კრიტიკას და პოზიციას.

 1. Functionality testing
  1. ლინკების შემოწმება
   1. Footer-ში ფოტოზე აღნიშნული ღილაკი, რომელიც დალინკულია იმავე გვერდზე რომელზე ვიმყოფებით იხსნება New tab-ში
   2. ზემოთ მოცემულ ფოტოზე „დააჩქარე გაყიდვა“-ს ბლოკში მოცემულ ლინკებზე მაუსის მიტანის შემთხვევაში ჩვენი პროექტები“-ს ბლოკში წარმოდგენილი ღილაკები რეაგირებენ.
   3. Footer-ში საიტის წესები დალინკულია new tab-ად
 2. ყველა შიდა ლინკების შემოწმება
  1. ავტორიზაციის გვერდზე გადასვლის შემდეგ, მთავარ გვერდზე დაბრუნების საშუალება არ აქვს მომხაებელს. არარსებობს ღილაკი რისი მეშვეობითაც მთავარ გევრდზე დაბრუნდები, თუ ავტორიზაციას არ გაივლი.
 3. ელ.ფოსტაზე მომხმარებლისთვის გაგზავნილი ლინკების შემოწმება
  1. პროფილის ცვლილებები არ მოვიდა ელ.ფოსტაზე
 4. მოძებნა/მოძიება ისეთი გევრდების რომელბიც არ არიან დალინკული
  1. https://www.myauto.ge/ka/news
  2. https://www.myauto.ge/ka/s
 5. ზემოთ მოცემული მეთოდის შემოწმების შედეგად მიღებული fail ლინკების შემოწმება ძირეულად
  1. https://www.myauto.ge/ka/user
  2. https://www.myauto.ge/ka/banners